วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อก ผมคิดว่าเหมาะที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ ในสิ่งที่สนใจ เป็นการ การเขียนมีอิสระทางความคิดในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง และเราสามารถที่จะทำตัวเป็น ผู้รู้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษได้ ทั้งเรื่องของวิชาการ การบริหาร หรือเรื่องอะไรก็ได้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเหตุบ้านการเมือง เว็บบล็อกจะมีระบบคอมเมนต์บล็อกที่เราเขียนไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของเราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนไว้ในบล็อก ซึ่งการคอมเมนต์บล็อกช่วยให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ข้อดี
1. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน

2. สร้างง่ายไม่เสียเงิน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์

3.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ
4. ทำให้ทันต่อ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

5. มีอิสระที่จะนำเสนอ อะไรก็ได้ ที่ไม่ไปก้าวล่วงบุคคลอื่น
6. เปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ได้รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ

7..รูปแบบสวย สะอาด ใช้งานง่าย มีบล๊อกให้คำแนะนำในการแต่งพอสมควร 

ข้อเสีย
1.เจ้าของบล็อก อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน

2. เนื้อหาในบล็อกอาจมีความเชื่อถือน้อย หากไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ที่ทำตามหลักวิชาการ
3. อาจสร้างความไม่สามัคคี หรือขัดแย้งกันได้เป็นการเปิด โอกาสให้มีการแสดงออกถึงการขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผล

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

                การเงินทางดูงานที่ประเทศ  มาเลเซีย สิงคโปร์  ระหว่างวันที่  24 28  มกราคม  2554  พอจะสรุปได้ดังนี้
วันที่  24  มกราคม  2554
-          เช้าตรู่  เวลา  5.00  น.  ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ไปตามถนนสายเอเซียเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (จังโหลน)  เวลาประมาณ  9.00  น. 
-          เยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาที่รัฐ  KEDA  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียน
-          ออกเดินทางต่อถึงเกาะปีนังประเทศมาเลเซีย  เวลาประมาณ  21.00  น.
-          รับประทานอาหารค่ำ    ภัตตาคารชายทะเล  เข้าที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่  25  มกราคม  2554
-          ออกเดินทางโดยรถบัสสู่เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์
-          เที่ยวชมเมืองและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
-          ขึ้น  Getting – Hightland  เข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่  26  มกราคม  2554
-          เดินทางต่อไปสิงคโปร์  เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
-          รับประทานอาหารเช้า  ออกท่องเที่ยวชมเมืองและสถานที่ต่าง ๆ 
-          รับประทานอาหารเที่ยง  และท่องเที่ยวชมเมือง (ซัลโตซา)วันที่  27  มกราคม  2554
-          ออกเดินทางจากสิงคโปร์กลับมาเลเซีย  ดูงานและท่องเที่ยวซื้อของฝากคนทางบ้าน
-          เข้าที่พัก  ทานอาหารค่ำ

วันที่  28  มกราคม  2554
-          ทานอาหารเช้า    โรงแรมที่พัก
-          ออกเดินกลับประเทศไทยถึงนครศรีธรรมราช  เวลาประมาณ  24.00  น.

การออกไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาครั้งนี้  ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและความผูกพันระหว่างเพื่อนๆ  ครู  อาจารย์  ที่ร่วมเดินทางตลอด  5  วัน  คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ๆวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมspss

1.กำหนดค่าใน variable view
-name-พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,......,d3
-width-ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
-deimals-เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
-value-ใส่ค่า 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 ชุด)
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
-transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
-transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
-transform-compute variable-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
-transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
-คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3
แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล

แนะนำโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

นายเสวก พิศสุวรรณ์
นายเสวก พิศสุวรรณ์ 132 ม.6  ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ,ประวัติการศึกษา การศึกษาบัณฑิต(กศบ.) มศว(ประสานมิตร) ปีการศึกษา 2518 / สถานที่ทำงาน โรงเรียนประทีปศาสน์พนิชการ ม.6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มือถือ 0856918317 / ประวัติการทำงาน รับราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอบางขัน ปีการศึกษา2518- 2519 / อำเภอฉวางปีการศึกษา 2520-2523 /อำเภอร่อนพิบูลย์ปีการศึกษา 2524-2529 /ครูใหญ่โรงเรียนประทีปศาสน์ปีการศึกษา2530-2539 /ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปศาสน์พนิชการปีการศึกการศึกษา2550-ปัจจุบัน /ปรัชญา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม คติธรรม จงทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด