วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อก ผมคิดว่าเหมาะที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ ในสิ่งที่สนใจ เป็นการ การเขียนมีอิสระทางความคิดในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง และเราสามารถที่จะทำตัวเป็น ผู้รู้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษได้ ทั้งเรื่องของวิชาการ การบริหาร หรือเรื่องอะไรก็ได้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเหตุบ้านการเมือง เว็บบล็อกจะมีระบบคอมเมนต์บล็อกที่เราเขียนไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของเราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนไว้ในบล็อก ซึ่งการคอมเมนต์บล็อกช่วยให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ข้อดี
1. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน

2. สร้างง่ายไม่เสียเงิน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์

3.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ
4. ทำให้ทันต่อ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

5. มีอิสระที่จะนำเสนอ อะไรก็ได้ ที่ไม่ไปก้าวล่วงบุคคลอื่น
6. เปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ได้รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ

7..รูปแบบสวย สะอาด ใช้งานง่าย มีบล๊อกให้คำแนะนำในการแต่งพอสมควร 

ข้อเสีย
1.เจ้าของบล็อก อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน

2. เนื้อหาในบล็อกอาจมีความเชื่อถือน้อย หากไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ที่ทำตามหลักวิชาการ
3. อาจสร้างความไม่สามัคคี หรือขัดแย้งกันได้เป็นการเปิด โอกาสให้มีการแสดงออกถึงการขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น