วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

                การเงินทางดูงานที่ประเทศ  มาเลเซีย สิงคโปร์  ระหว่างวันที่  24 28  มกราคม  2554  พอจะสรุปได้ดังนี้
วันที่  24  มกราคม  2554
-          เช้าตรู่  เวลา  5.00  น.  ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ไปตามถนนสายเอเซียเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (จังโหลน)  เวลาประมาณ  9.00  น. 
-          เยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาที่รัฐ  KEDA  พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียน
-          ออกเดินทางต่อถึงเกาะปีนังประเทศมาเลเซีย  เวลาประมาณ  21.00  น.
-          รับประทานอาหารค่ำ    ภัตตาคารชายทะเล  เข้าที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่  25  มกราคม  2554
-          ออกเดินทางโดยรถบัสสู่เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์
-          เที่ยวชมเมืองและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
-          ขึ้น  Getting – Hightland  เข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่  26  มกราคม  2554
-          เดินทางต่อไปสิงคโปร์  เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
-          รับประทานอาหารเช้า  ออกท่องเที่ยวชมเมืองและสถานที่ต่าง ๆ 
-          รับประทานอาหารเที่ยง  และท่องเที่ยวชมเมือง (ซัลโตซา)วันที่  27  มกราคม  2554
-          ออกเดินทางจากสิงคโปร์กลับมาเลเซีย  ดูงานและท่องเที่ยวซื้อของฝากคนทางบ้าน
-          เข้าที่พัก  ทานอาหารค่ำ

วันที่  28  มกราคม  2554
-          ทานอาหารเช้า    โรงแรมที่พัก
-          ออกเดินกลับประเทศไทยถึงนครศรีธรรมราช  เวลาประมาณ  24.00  น.

การออกไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาครั้งนี้  ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและความผูกพันระหว่างเพื่อนๆ  ครู  อาจารย์  ที่ร่วมเดินทางตลอด  5  วัน  คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น