วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

นายเสวก พิศสุวรรณ์
นายเสวก พิศสุวรรณ์ 132 ม.6  ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ,ประวัติการศึกษา การศึกษาบัณฑิต(กศบ.) มศว(ประสานมิตร) ปีการศึกษา 2518 / สถานที่ทำงาน โรงเรียนประทีปศาสน์พนิชการ ม.6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มือถือ 0856918317 / ประวัติการทำงาน รับราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอบางขัน ปีการศึกษา2518- 2519 / อำเภอฉวางปีการศึกษา 2520-2523 /อำเภอร่อนพิบูลย์ปีการศึกษา 2524-2529 /ครูใหญ่โรงเรียนประทีปศาสน์ปีการศึกษา2530-2539 /ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปศาสน์พนิชการปีการศึกการศึกษา2550-ปัจจุบัน /ปรัชญา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม คติธรรม จงทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

  

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ